Start

 

 

 

UWAGA UCZNIOWIE I RODZICE!!

Informacje o Wyprawce Szkolnej

Podania do pobrania u Pani Pedagog.STYPENDIUM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Urząd Marszałkowski w Poznaniu będzie realizował w roku szkolnym 2014/2015 program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego.
O stypendium mogą ubiegać się osoby spełniające łącznie następujące kryteria:
- uczą się lub studiują w trybie dziennym,
- zameldowane są na terenie Województwa Wielkopolskiego,
- w roku ubiegania się o stypendium nie ukończyły 28 roku życia,
- uzyskały za poprzedni rok nauki średnią ocen określoną w § 1 ust. 4 pkt 4 Regulaminu,
- znajdują się w trudnej sytuacji materialnej - średni miesięczny dochód netto uzyskany na jedną osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 650 zł netto, a dla osoby samotnie wychowującej dzieci 740 zł netto, zgodnie z § 1 ust. 4 pkt 5 lit. a i b Regulaminu,
- złożyły odpowiedni komplet dokumentów zgodnie z wymogami Regulaminu.

WIĘCEJ INFORMACJI

 

 

 

Nasza szkoła

Mówią o nas w mediach :)

 

 

Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile

ul. Gen. Sikorskiego 73, 64-920 Piła

tel/fax: (67)212-34-01, (67)210-93-55

e-mail: sekretariat.zsg@wp.pl

 

 
Schronisko Młodzieżowe "Staszicówka"


 

Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile to szkoła z 67-letnią tradycją. Dysponuje dobrą bazą dydaktyczną i wysoko wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną. Szkoła posiada dwie pracownie komputerowe i centrum medialne, współfinsowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Organizuje praktyki zawodowe w różnych rejonach Polski: Karpacz, Mrzeżyno, Mikołajki.

 

Historia naszej szkoły

History of the school

Schulgeschichte


Projekt i wykonanie - Colors Design ©. Strony www Piła, systemy CMS, pozycjonowanie stron Piła
tanie strony www pozycjonowanie www